ตามที่สหรัฐได้ดำเนินการยกระดับด้านความปลอดภัยอาหารโดยได้ทำการปรับปรุงกฎหมายความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่หรือที่เรียกว่า Food Safety Modernization Act (FSMA) มาแล้วตั้งแต่ต้นปี 2554 ในสมัยประธานาธิบดีโอบามา ซึงเป็นการปรับปรุงกฎหมายอาหารปลอดภัยดังกล่าวนับเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ครั้งแรกหลังจากที่ใช้กฎหมายฉบับเดิมมายาวนานกว่า 70 ปี

กฎหมาย FSMA ได้เปลี่ยนหลักการดูแลเรื่องความปลอดภัยอาหารจากการใช้วิธีการควบคุมเมื่อเกิดปัญหามาเป็นวิธีการเชิงป้องกัน ซึ่งมีการประกาศใช้ระเบียบต่าง ๆ ตามมาเป็นระยะ ๆ แล้วนั้น

ขณะนี้ องค์การอาหารและยาของสหรัฐได้ออกประกาศฉบับใหม่ A New Era of Smarter Food Safety Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางในการการดำเนินการควบคุมความปลอดภัยอาหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เอกสารฉบับใหม่นี้นำเสนอแนวทางที่มุ่งเน้นการนำดิจิเทิลเทคโนโลยีมาใช้ เนื่องจากเชื่อว่าในระยะสิบปีข้างหน้านี้จะมีวิธีการผลิตอาหารวิธีการใหม่ ๆ เกิดขึ้น และจะมีอาหารชนิดใหม่ ๆ รวมถึงวิธีการส่งมอบอาหารวิธีการใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งการควบคุมความปลอดภัยก็จะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

แนวทางที่ปรากฏใน A New Era of Smarter Food Safety Blueprint ได้แก่

1. การใช้ระบบตามสอบความปลอดภัยอาหาร (Food traceability system) ในแบบที่เรียกว่าTech-enabled Traceability

2. จะมีการพัฒนาเครื่องมืออัจฉริยะ (Smarter Tools) และแนวทางต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อใช้ในการป้องกันและเผชิญเหตุ (Smarter Tools and Approaches for Prevention and Outbreak Response)

3. จะมีการปรับปรุง New Business Models and Retail Modernization

4. จะมีการปรับปรุง Food Safety Culture

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรและผู้ประกอบการในระบบอาหารของไทยก็จะต้องตติดตามและร่วมกันพัฒนาระบบของเราให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกันครับ

การเกษตรและความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมโลก

25-09-2563

 

 

ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โนอึล ได้นำฝนเข้ามาพร่างพรมในประเทศไทยทำให้เกิดความชุ่มฉ่ำอย่างทั่วถึง ดูเหมือนพื้นที่ทางภาคอิสานและเหนือจะได้รับน้ำฝนมากกว่าที่อื่นๆ เกษตรกรจำนวนมากที่รอฝนอยู่ก็คงจะมีความหวังขึ้นมาบ้าง แม้ว่าจะมีข่าวน้ำหลากน้ำท่วมในหลายพื้นที่บ้างก็ตาม คงจะต้องรอผลประเมินผลกระทบในภาพรวมจากหน่วยงานรับผิดชอบอีกที

 

หลังจากที่ฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่มานานพอสมควร ภาพทุ่งนาและต้นข้าวเขียวขจี และภาพต้นอ้อยต้นมันสำปะหลังที่เหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาทันทีตามที่เห็นในโพสต์ต่างๆในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาทำให้รู้สึกสดชื่นมาก หวังแต่ว่าน้ำฝนที่ลงมาจะถูกกักเก็บไว้ให้พอเพียงสำหรับใช้ในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของฤดูเพาะปลูกในปีนี้ ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนเกษตรกรทุกท่านครับ

 

คำถามคือ เราควรจะต้องปรับตัวเพื่อรับมืออย่างมีประสิทธิภาพกับสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปกันอย่างไรบ้าง 

 

คำตอบคงไม่ใช่คำตอบเดียว เพราะเรามีการเกษตรที่หลากหลาย และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำ การจัดการดินซึ่งประกอบด้วยวิธีการไถพรวน การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้อินทรีย์วัตถุ แล้วยังเรื่องการจัดการศัตรูพืชทั้งที่พบเป็นประจำอยู่แล้วและศัตรูชนิดใหม่ที่หลายคนเชื่อว่าเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกด้วย

 

คงจะต้องพิจารณากันไปที่ละปัจจัย แต่ก็ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านี้ด้วย

กรมต่างๆที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คงจะต้องช่วยกันทำหน้าที่หาคำตอบมาให้เกษตรกรด้วยครับ

 

เกษตรกรมีข้อคิดเห็นประการใดสามารถแลกเปลีรยนกันได้ครับ

Image-empty-state.png

อย สหรัฐ ปรับปรุงความปลอดภัยอาหาร

23-09-2563

ตามที่สหรัฐได้ดำเนินการยกระดับด้านความปลอดภัยอาหารโดยได้ทำการปรับปรุงกฎหมายความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่หรือที่เรียกว่า Food Safety Modernization Act (FSMA) มาแล้วตั้งแต่ต้นปี 2554 ในสมัยประธานาธิบดีโอบามา ซึงเป็นการปรับปรุงกฎหมายอาหารปลอดภัยดังกล่าวนับเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ครั้งแรกหลังจากที่ใช้กฎหมายฉบับเดิมมายาวนานกว่า 70 ปี

กฎหมาย FSMA ได้เปลี่ยนหลักการดูแลเรื่องความปลอดภัยอาหารจากการใช้วิธีการควบคุมเมื่อเกิดปัญหามาเป็นวิธีการเชิงป้องกัน ซึ่งมีการประกาศใช้ระเบียบต่าง ๆ ตามมาเป็นระยะ ๆ แล้วนั้น

ขณะนี้ องค์การอาหารและยาของสหรัฐได้ออกประกาศฉบับใหม่ A New Era of Smarter Food Safety Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางในการการดำเนินการควบคุมความปลอดภัยอาหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เอกสารฉบับใหม่นี้นำเสนอแนวทางที่มุ่งเน้นการนำดิจิเทิลเทคโนโลยีมาใช้ เนื่องจากเชื่อว่าในระยะสิบปีข้างหน้านี้จะมีวิธีการผลิตอาหารวิธีการใหม่ ๆ เกิดขึ้น และจะมีอาหารชนิดใหม่ ๆ รวมถึงวิธีการส่งมอบอาหารวิธีการใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งการควบคุมความปลอดภัยก็จะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

แนวทางที่ปรากฏใน A New Era of Smarter Food Safety Blueprint ได้แก่

1. การใช้ระบบตามสอบความปลอดภัยอาหาร (Food traceability system) ในแบบที่เรียกว่าTech-enabled Traceability

2. จะมีการพัฒนาเครื่องมืออัจฉริยะ (Smarter Tools) และแนวทางต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อใช้ในการป้องกันและเผชิญเหตุ (Smarter Tools and Approaches for Prevention and Outbreak Response)

3. จะมีการปรับปรุง New Business Models and Retail Modernization

4. จะมีการปรับปรุง Food Safety Culture

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรและผู้ประกอบการในระบบอาหารของไทยก็จะต้องตติดตามและร่วมกันพัฒนาระบบของเราให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกันครับ

Image-empty-state.png

News Title

Date

I'm a paragraph. I'm connected to your collection through a dataset. Click Preview to see my content. To update me, go to the Data Manager.

Image-empty-state.png

News Title

Date

I'm a paragraph. I'm connected to your collection through a dataset. Click Preview to see my content. To update me, go to the Data Manager.

Image-empty-state.png

News Title

Date

I'm a paragraph. I'm connected to your collection through a dataset. Click Preview to see my content. To update me, go to the Data Manager.

Image-empty-state.png

News Title

Date

I'm a paragraph. I'm connected to your collection through a dataset. Click Preview to see my content. To update me, go to the Data Manager.

Image-empty-state.png